You're in Vitamins & Nutrition

Need a Personal Shopper?

Subscribe to
Bizrate emails for the hottest
deals & products
,
PLUS a chance to

WIN $25

sign me up!

New winners chosen weekly.
No purchase necessary.

Plum Flower Brand Women's Precious Teapills 200 pills

Plum Flower Brand Women's Precious Teapills 200 pills

"Formula Description Women's Precious Pills (Ba Zhen Wan) is the single most important formula for supporting and nourishing women who are blood d? Formula Ingredients Si Jun Zi Tang (Four Gentleman) strengthens digestion. Dang Shen (codonopsis root),...

$7.97

at Agoodvitamin.com

Womens Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan), 200 ct, Plum Flower

Womens Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan), 200 ct, Plum Flower

Womens Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan), 200 ct, Plum Flower ... more

Womens Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan), 200 ct, Plum Flower

Womens Precious Teapills (Nu Ke Ba Zhen Wan), 200 ct, Plum Flower

Amazon Marketplace

$13.98

go to store
White Phoenix Teapills Wu Ji Bai Feng Wan Plum Flower® 200 Pill/bt,black Chicken White Phoenix Pills, Wuchi Paifeng Wan,烏雞白鳳丸 Standard Dosage 8 Pills, 3 X Per Day

White Phoenix Teapills Wu Ji Bai Feng Wan Plum Flower® 200 Pill/bt,black Chicken White Phoenix Pills, Wuchi Paifeng Wan,烏雞白鳳丸 Standard Dosage 8 Pills, 3 X Per Day

Ingredients (Pin Yin) Wu ji, Sheng di huang, Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dan shen, Lu jiao jiao, Ren shen, Cu zhi xiang fu, Shan yao, Cu zhi bie jia, Tian men dong, Chuan xiong, Chao qian shi, Sang piao xiao, Duan mu li, Lu jiao shuang, Huang qi,... ... more

White Phoenix Teapills Wu Ji Bai Feng Wan Plum Flower® 200 Pill/bt,black Chicken White Phoenix Pills, Wuchi Paifeng Wan,烏雞白鳳丸 Standard Dosage 8 Pills, 3 X Per Day

Ingredients (Pin Yin) Wu ji, Sheng di huang, Shu di huang, Dang gui, Bai shao, Dan shen, Lu jiao jiao, Ren shen, Cu zhi xiang fu, Shan yao, Cu zhi bie jia, Tian men dong, Chuan xiong, Chao qian shi, Sang piao xiao, Duan mu li, Lu jiao shuang, Huang qi,...

Amazon Marketplace

$19.11

go to store
The Red Door Teapills Dao Chi Wan Plum Flower® 200 Pill/bt,導赤丸,standard Dosage 8 Pills, 3 X Per Day

The Red Door Teapills Dao Chi Wan Plum Flower® 200 Pill/bt,導赤丸,standard Dosage 8 Pills, 3 X Per Day

Ingredients (Pin Yin) Sheng di huang, Mu tong, Dan zhu ye, Gan cao Ingredients Rehmannia glutinosa root-raw, Akebia trifoliata stem, Lophatherum gracile herb, Glycyrrhiza uralensis root Other Ingredients Talcum, Activated carbon, Botanical wax... ... more

The Red Door Teapills Dao Chi Wan Plum Flower® 200 Pill/bt,導赤丸,standard Dosage 8 Pills, 3 X Per Day

Ingredients (Pin Yin) Sheng di huang, Mu tong, Dan zhu ye, Gan cao Ingredients Rehmannia glutinosa root-raw, Akebia trifoliata stem, Lophatherum gracile herb, Glycyrrhiza uralensis root Other Ingredients Talcum, Activated carbon, Botanical wax...

Amazon Marketplace

$13.00

go to store
Ba Ji Yin Yang Teapills (Ba Ji Yin Yang Wan)3381-mayway (1.2 oz-200 pills)

Ba Ji Yin Yang Teapills (Ba Ji Yin Yang Wan)3381-mayway (1.2 oz-200 pills)

Ba Ji Yin Yang Teapills, also known as Morinda Pills to Balance Yin and Yang tonifies and warms kidney yang, nourishes liver and kidney yin, nourishes blood, restrains the leakage of fluids, and, secures the Jing-essence ... more

Ba Ji Yin Yang Teapills (Ba Ji Yin Yang Wan)3381-mayway (1.2 oz-200 pills)

Ba Ji Yin Yang Teapills, also known as Morinda Pills to Balance Yin and Yang tonifies and warms kidney yang, nourishes liver and kidney yin, nourishes blood, restrains the leakage of fluids, and, secures the Jing-essence

Amazon Marketplace

$14.68

go to store
3 Pack of Calm Spirit Teapills - Gan Mai Da Zao Wan, 3 x 200 Pills

3 Pack of Calm Spirit Teapills - Gan Mai Da Zao Wan, 3 x 200 Pills

ALLERGEN INFORMATION: CONTAINS WHEAT. A pack of three bottles of Plum Flower brand Calm Spirit teapills. Each bottle holds 200 teapills, approximately an 8 day supply. Calm Spirit Teapills also goes by the Pin Yin name Gan Mai Da Zao Wan. Other common... ... more

3 Pack of Calm Spirit Teapills - Gan Mai Da Zao Wan, 3 x 200 Pills

ALLERGEN INFORMATION: CONTAINS WHEAT. A pack of three bottles of Plum Flower brand Calm Spirit teapills. Each bottle holds 200 teapills, approximately an 8 day supply. Calm Spirit Teapills also goes by the Pin Yin name Gan Mai Da Zao Wan. Other common...

Amazon Marketplace

$43.79

FREE shipping

go to store
Emperor's Teapills, Tian Wang Bu Xin Wan, 200 Pills

Emperor's Teapills, Tian Wang Bu Xin Wan, 200 Pills

One bottle of 200 teapills, approximately an 8 day supply. Emperor's Teapills also go by many other colorful names, such as: Emperor of Heaven Teapills, Heavenly King Tonify the Heart Special Pills, and Heavenly King Teapills. The PinYin name is Tian... ... more

Emperor's Teapills, Tian Wang Bu Xin Wan, 200 Pills

One bottle of 200 teapills, approximately an 8 day supply. Emperor's Teapills also go by many other colorful names, such as: Emperor of Heaven Teapills, Heavenly King Tonify the Heart Special Pills, and Heavenly King Teapills. The PinYin name is Tian...

Amazon Marketplace

$14.98

go to store
Plum Flower Brand, Four Gentlemen Teapills (Si Jun Zi Wan) 200 ct, Net Wt. 1.2 0z

Plum Flower Brand, Four Gentlemen Teapills (Si Jun Zi Wan) 200 ct, Net Wt. 1.2 0z

Ingredients (Pin Yin): Dang shen, Chao bai zhu, Fu ling, Gan cao Ingredients (Botanical): Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome-fried, Poria cocos fungus, Glycyrrhiza uralensis root Other Ingredients (Botanical): Talcum, Activated... ... more

Plum Flower Brand, Four Gentlemen Teapills (Si Jun Zi Wan) 200 ct, Net Wt. 1.2 0z

Ingredients (Pin Yin): Dang shen, Chao bai zhu, Fu ling, Gan cao Ingredients (Botanical): Codonopsis pilosula root, Atractylodes macrocephala rhizome-fried, Poria cocos fungus, Glycyrrhiza uralensis root Other Ingredients (Botanical): Talcum, Activated...

Amazon Marketplace

$5.75

go to store
Coptis Teapills (Huang Lian Su Wan), 200 ct, Plum Flower

Coptis Teapills (Huang Lian Su Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$9.94

go to store
Quiet Cough Teapills (Ning Sou Wan), 200 ct, Plum Flower

Quiet Cough Teapills (Ning Sou Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$15.21

go to store
Zuo Gui Teapills (Zuo Gui Wan), 200 ct, Plum Flower

Zuo Gui Teapills (Zuo Gui Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$15.98

go to store
Zhen Gan Xi Feng Teapills (Zhen Gan Xi Feng Wan), 200 ct, Plum Flower

Zhen Gan Xi Feng Teapills (Zhen Gan Xi Feng Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$18.11

go to store
Calm Stomach Teapills (Ping Wei San Wan), 200 ct, Plum Flower

Calm Stomach Teapills (Ping Wei San Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$11.50

go to store
Mantis Cradle Teapills (Sang Piao Xiao Wan), 200 ct, Plum Flower

Mantis Cradle Teapills (Sang Piao Xiao Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$14.95

go to store
Cool Bones Teapills (Qing Gu Wan), 200 ct, Plum Flower

Cool Bones Teapills (Qing Gu Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$18.28

go to store
Eight Righteous Teapills (Ba Zheng San Wan), 200 ct, Plum Flower

Eight Righteous Teapills (Ba Zheng San Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$13.45

go to store
Peony & Licorice Teapills (Shao Yao Gan Cao Wan), 200 ct, Plum Flower

Peony & Licorice Teapills (Shao Yao Gan Cao Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$14.50

go to store
Stasis In The Lower Chamber Teapills (Ge Xia Zhu Yu Wan), 200 ct, Plum Flower

Stasis In The Lower Chamber Teapills (Ge Xia Zhu Yu Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$15.00

go to store
Clear Channels Teapills (Juan Bi Wan), 200 ct, Plum Flower

Clear Channels Teapills (Juan Bi Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$16.53

go to store
Subdue The Dampness Teapills (Bi Xie Sheng Shi Wan), 200 ct, Plum Flower

Subdue The Dampness Teapills (Bi Xie Sheng Shi Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$9.88

go to store
Calm Wind Teapills (Tong Xie Yao Fang Wan), 200 ct, Plum Flower

Calm Wind Teapills (Tong Xie Yao Fang Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$16.97

go to store
Qing Wei San Teapills (Qing Wei San Wan), 200 ct, Plum Flower

Qing Wei San Teapills (Qing Wei San Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$17.50

go to store
Ming Mu Di Huang Teapills (Ming Mu Di Huang Wan), 200 ct, Plum Flower

Ming Mu Di Huang Teapills (Ming Mu Di Huang Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$14.99

go to store
Four Pillars Teapills (Si Ni San Wan), 200 ct, Plum Flower

Four Pillars Teapills (Si Ni San Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$17.72

go to store
Five Peel Teapills (Wu Pi Yin Wan), 200 ct, Plum Flower

Five Peel Teapills (Wu Pi Yin Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$12.80

go to store
Eight Immortals Teapills (Mai Wei Di Huang Wan), 200 ct, Plum Flower

Eight Immortals Teapills (Mai Wei Di Huang Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$15.01

go to store
Great Windkeeper Teapills, The (Xiao Feng Wan), 200 ct, Plum Flower

Great Windkeeper Teapills, The (Xiao Feng Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$12.19

go to store
Stasis In The Lower Palace Teapills (Shao Fu Zhu Yu Wan), 200 ct, Plum Flower

Stasis In The Lower Palace Teapills (Shao Fu Zhu Yu Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$13.65

go to store
Tong Qiao Huo Xue Teapills (Tong Qiao Huo Xue Wan), 200 ct, Plum Flower

Tong Qiao Huo Xue Teapills (Tong Qiao Huo Xue Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$13.49

go to store
Fu Ke Zhong Zi Wan (Fertile Fields Teapills), 200 ct, Plum Flower

Fu Ke Zhong Zi Wan (Fertile Fields Teapills), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$14.30

go to store
Clear Wind Heat Teapills (Sang Ju Yin Wan), 200 ct, Plum Flower

Clear Wind Heat Teapills (Sang Ju Yin Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$12.53

go to store
Clear Mountain Air Teapills (Ding Chuan Wan), 200 ct, Plum Flower

Clear Mountain Air Teapills (Ding Chuan Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$6.54

go to store
True Warrior Teapills (Zhen Wu Tang Wan), 200 ct, Plum Flower

True Warrior Teapills (Zhen Wu Tang Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$12.47

go to store
Huang Lian Jie Du Teapills (Huang Lian Jie Du Wan), 200 ct, Plum Flower

Huang Lian Jie Du Teapills (Huang Lian Jie Du Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$15.50

go to store
Great Pulse Teapills, The (Sheng Mai San Wan), 200 ct, Plum Flower

Great Pulse Teapills, The (Sheng Mai San Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$12.24

go to store
Soothe Liver Teapills (Shu Gan Wan), 200 ct, Plum Flower

Soothe Liver Teapills (Shu Gan Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$9.74

go to store
Six Gentlemen Teapills (Liu Jun Zi Wan), 200 ct, Plum Flower 1.2 OZ

Six Gentlemen Teapills (Liu Jun Zi Wan), 200 ct, Plum Flower 1.2 OZ

200 pills per bottle ... more

$7.38

go to store
Nourish the Surface Teapills (Dang Gui Yin Zi Wan), 200 ct, Plum Flower

Nourish the Surface Teapills (Dang Gui Yin Zi Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$16.75

go to store
Gui Zhi Tang Teapills (Gui Zhi Tang Wan), 200 ct, Plum Flower

Gui Zhi Tang Teapills (Gui Zhi Tang Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$14.57

go to store
Wu Ling San Teapills (Wu Ling San Wan), 200 ct, Plum Flower

Wu Ling San Teapills (Wu Ling San Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$17.11

go to store
Stasis In The Mansion Of Blood Teapills (Xue Fu Zhu Yu Tang Wan), 200 ct, Plum Flower

Stasis In The Mansion Of Blood Teapills (Xue Fu Zhu Yu Tang Wan), 200 ct, Plum Flower

200 pills per bottle ... more

$12.02

go to store
Show
Hide
Hide