Kohler K-6584-95 Iron/Tones Ice Grey 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-95 Iron/Tones Ice Grey 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-95 Iron/Tones Ice Grey 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 17" x 18-3/4"... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6584-K4 Iron/Tones Cashmere 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-K4 Iron/Tones Cashmere 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-K4 Iron/Tones Cashmere 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 17" x 18-3/4"... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6585-FD Iron/Tones Cane Sugar 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-FD Iron/Tones Cane Sugar 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-FD Iron/Tones Cane Sugar 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 24-1/4" x... more

$895.55 $671.66

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-96 Park Falls Biscuit Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-96 Park Falls Biscuit Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-96 Park Falls Biscuit Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the... more

$700.70 $525.53

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-0 Park Falls White Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-0 Park Falls White Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-0 Park Falls White Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the Park... more

$539.00 $404.25

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-FD Park Falls Cane Sugar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-FD Park Falls Cane Sugar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-FD Park Falls Cane Sugar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the... more

$805.90 $604.43

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-G9 Glen Falls Sandbar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-G9 Glen Falls Sandbar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-G9 Glen Falls Sandbar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,077.70 $808.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-20 Glen Falls Suede Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-20 Glen Falls Suede Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-20 Glen Falls Suede Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility sink... more

$1,077.70 $808.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-FP Park Falls Caviar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-FP Park Falls Caviar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-FP Park Falls Caviar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the... more

$700.80 $525.60

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-FF Glen Falls Sea Salt Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-FF Glen Falls Sea Salt Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-FF Glen Falls Sea Salt Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,239.40 $929.55

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6565-47 Porto Fino Almond 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Cast Iron Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-47 Porto Fino Almond 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Cast Iron Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-47 Porto Fino Almond 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Cast Iron Bar/Prep Sink. Bar / Prep Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Porto Fino Self-Rimming/Undercounter Entertainment Sink, Kohler... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6565-G9 Porto Fino Sandbar 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-G9 Porto Fino Sandbar 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-G9 Porto Fino Sandbar 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink. Bar / Prep Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Porto Fino Self-Rimming/Undercounter Entertainment Sink, Kohler Porto Fino... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6587-7 Iron/Tones Black Black 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Kitchen Sink

Kohler K-6587-7 Iron/Tones Black Black 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Kitchen Sink

Kohler K-6587-7 Iron/Tones Black Black 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 20-7/8" x... more

$970.30 $727.73

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6587-G9 Iron/Tones Sandbar 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6587-G9 Iron/Tones Sandbar 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6587-G9 Iron/Tones Sandbar 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection,... more

$843.70 $632.78

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6585-7 Iron/Tones Black Black 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-7 Iron/Tones Black Black 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-7 Iron/Tones Black Black 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 24-1/4" x... more

$895.55 $671.66

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-KA Glen Falls Black/Tan Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-KA Glen Falls Black/Tan Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-KA Glen Falls Black/Tan Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,077.70 $808.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-K4 Glen Falls Cashmere Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-K4 Glen Falls Cashmere Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-K4 Glen Falls Cashmere Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,077.70 $808.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-FT Glen Falls Basalt Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-FT Glen Falls Basalt Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-FT Glen Falls Basalt Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,239.40 $929.55

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-G9 Park Falls Sandbar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-G9 Park Falls Sandbar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-G9 Park Falls Sandbar Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the... more

$700.80 $525.60

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-7 Glen Falls Black Black Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-7 Glen Falls Black Black Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-7 Glen Falls Black Black Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,239.40 $929.55

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-7 Park Falls Black Black Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-7 Park Falls Black Black Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-7 Park Falls Black Black Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the... more

$805.90 $604.43

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Blanco 441644 ONE XL Stainless Steel 30" x 20" Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink - Single Kit 4: Culinary

Blanco 441644 ONE XL Stainless Steel 30" x 20" Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink - Single Kit 4: Culinary

Blanco 441644 ONE XL Stainless Steel 30" x 20" Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink - Single Kit 4: Culinary. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Blanco Single Kit 4: Culinary, ONE XL Collection, Set includes (1) ONE Medium Single... more

$1,050.00 $630.00

go to store
(25,000+)
Kohler K-6565-K4 Porto Fino Cashmere 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-K4 Porto Fino Cashmere 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-K4 Porto Fino Cashmere 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink. Bar / Prep Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Porto Fino Self-Rimming/Undercounter Entertainment Sink, Kohler Porto Fino... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6587-K4 Iron/Tones Cashmere 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6587-K4 Iron/Tones Cashmere 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6587-K4 Iron/Tones Cashmere 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection,... more

$843.70 $632.78

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6584-FF Iron/Tones Sea Salt 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-FF Iron/Tones Sea Salt 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-FF Iron/Tones Sea Salt 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 17" x 18-3/4"... more

$701.20 $525.90

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-2298-96 Compass Biscuit 13-1/4" Single Bowl Dual-Mount Drop-In or Undermount Vitreous China Bathroom Sink

Kohler K-2298-96 Compass Biscuit 13-1/4" Single Bowl Dual-Mount Drop-In or Undermount Vitreous China Bathroom Sink

Kohler K-2298-96 Compass Biscuit 13-1/4" Single Bowl Dual-Mount Drop-In or Undermount Vitreous China Bathroom Sink. Bathroom Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Compass Self-Rimming/Undercounter Lavatory, Kohler Compass Collection,... more

$363.05 $272.29

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6584-FT Iron/Tones Basalt 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-FT Iron/Tones Basalt 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-FT Iron/Tones Basalt 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Mix and match shapes and colors to create a customized workstation, Constructed of KOHLER Cast Iron,... more

$701.20 $525.90

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-47 Park Falls Almond Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-47 Park Falls Almond Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-47 Park Falls Almond Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the... more

$700.70 $525.53

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-47 Glen Falls Almond Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-47 Glen Falls Almond Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-47 Glen Falls Almond Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,077.70 $808.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19017-1-95 Glen Falls Ice Grey Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-95 Glen Falls Ice Grey Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19017-1-95 Glen Falls Ice Grey Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Under-Mount Utility Sink with Single Faucet Hole, Glen Falls Collection, The Glen Falls utility... more

$1,077.70 $808.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-8437-1-CM2 Kennon Matte Brown 33" x 22" x 10-1/8" Neoroc Top-Mount/Undermount Single Bowl Kitchen Sink

Kohler K-8437-1-CM2 Kennon Matte Brown 33" x 22" x 10-1/8" Neoroc Top-Mount/Undermount Single Bowl Kitchen Sink

Kohler K-8437-1-CM2 Kennon Matte Brown 33" x 22" x 10-1/8" Neoroc Top-Mount/Undermount Single Bowl Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. The Kennon single bowl sink features an elegant, wave-like curve that complements any... more

$479.00 $359.25

go to store
(25,000+)
Blanco 441635 ONE Stainless Steel 30" x 18" Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink - Super Single Kit 3: Prep

Blanco 441635 ONE Stainless Steel 30" x 18" Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink - Super Single Kit 3: Prep

Blanco 441635 ONE Stainless Steel 30" x 18" Single Bowl Undermount Stainless Steel Kitchen Sink - Super Single Kit 3: Prep. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Blanco Super Single Kit 3: Prep, ONE Collection, Set includes (1) ONE Super Single Bowl,... more

$795.00 $477.00

go to store
(25,000+)
Kohler K-6565-96 Porto Fino Biscuit 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-96 Porto Fino Biscuit 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-96 Porto Fino Biscuit 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink. Bar / Prep Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Porto Fino Self-Rimming/Undercounter Entertainment Sink, Kohler Porto Fino... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6565-KA Porto Fino Black/Tan 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-KA Porto Fino Black/Tan 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink

Kohler K-6565-KA Porto Fino Black/Tan 19" Single Bowl Top-Mount, Self-Rimming or Undermount Enameled Bar/Prep Sink. Bar / Prep Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Porto Fino Self-Rimming/Undercounter Entertainment Sink, Kohler Porto Fino... more

$701.20 $525.90

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6587-96 Iron/Tones Biscuit 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6587-96 Iron/Tones Biscuit 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6587-96 Iron/Tones Biscuit 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection,... more

$843.70 $632.78

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6587-KA Iron/Tones Black/Tan 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Kitchen Sink

Kohler K-6587-KA Iron/Tones Black/Tan 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Kitchen Sink

Kohler K-6587-KA Iron/Tones Black/Tan 21" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Drop-In or Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 20-7/8" x... more

$970.30 $727.73

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6584-G9 Iron/Tones Sandbar 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-G9 Iron/Tones Sandbar 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6584-G9 Iron/Tones Sandbar 17" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 17" x 18-3/4"... more

$609.70 $457.28

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6585-96 Iron/Tones Biscuit 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-96 Iron/Tones Biscuit 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-96 Iron/Tones Biscuit 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Kohler Iron/Tones Self-Rimming/Undercounter Kitchen Sink, Kohler Iron/Tones Collection, 24-1/4" x... more

$778.70 $584.03

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-6585-FT Iron/Tones Basalt 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-FT Iron/Tones Basalt 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink

Kohler K-6585-FT Iron/Tones Basalt 24" Single Bowl Top-Mount or Undermount Enameled Cast Iron Kitchen Sink. Kitchen Sinks > Undermount Single Bowl. Mix and match shapes and colors to create a customized workstation, Self-rimming: 24-1/4 In. L x 18-3/4... more

$895.55 $671.66

FREE shipping

go to store
(25,000+)
Kohler K-19022-1-NY Park Falls Dune Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-NY Park Falls Dune Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole

Kohler K-19022-1-NY Park Falls Dune Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole. Laundry / Utility Sinks > Single Bowl. Kohler Top-Mount/Undermount Utility Sink with Single Faucet Hole, Park Falls Collection, The compact size of the Park... more

$700.70 $525.53

FREE shipping

go to store
(25,000+)

More information about Plumbing Supplies

Best prices on Single under mount sink in Plumbing Supplies online. Visit Bizrate to find the best deals on top brands. Read reviews on Home & Garden merchants and buy with confidence.